Zpět
Zpět
Zpět

Ako vlastne cafeteria šetrí?

Všetko vychádza zo zákona

Podľa novely zákona o dani z príjmov Zákon č. 301/2019 Z. z. (§ 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom r), schválenej ešte v roku 2019 (ale účinnej až od 1.1.2022), môže zamestnávateľ poskytnúť nepeňažný príspevok zamestnancovi až do výšky 500 euro, ktorý nepodlieha zdaneniu a odvodom.

Ušetriť firemné náklady, ale nešetriť na zamestnancoch je rozumná filozofia každej dobre fungujúcej firmy.

Ako sa dá ušetriť?

  • Zaveďte s nami cafeteriu

    Daňové a odvodové oslobodenie nepeňažného príjmu predstavuje pre zamestnancov výbornú príležitosť ako ušetriť na dani a odvodoch 35,2 %.

  • Zmiernite dopad znižovania miezd

    Zamestnanec môže ušetriť až 30 %, čo predstavuje daňovo-odvodové zaťaženie benefitu.

Benefity oslobodené od daní a odvodov až do výšky 500 euro

Aké výhody to môže priniesť zamestnávateľovi? Kreatívne plánovanie benefitových odmien ušetrí na odvodoch 35,2 % hodnoty benefitu. Optimálny nástroj na riešenie je cafeteria, ktorá automaticky postráži ľubovoľný benefitový limit a zamestnancovi umožní využiť ho podľa vlastných preferencií. Zamestnanec ušetrí 30 %, čo predstavuje daňovo-odvodové zaťaženie benefitu a vyberie si voľnočasové benefity podľa vlastnej voľby.