Zpět
Zpět
Zpět

Ako prebieha spolupráca

Cafeteriu spravujeme pre vás

Vo chvíli, keď už je cafeteria spustená, si vaši zamestnanci začínajú objednávať benefity, platiť virtuálnou kartou Benefit Plus, alebo platiť cez platobnú bránu. Naše zákaznícke centrum odpovedá na všetky ich otázky. My ďalej spracovávame a preplácame faktúry, či riešime všetko potrebné s poskytovateľmi benefitov a s vami.

Koniec mesiaca

Každý prvý pracovný deň v mesiaci uzatvárame predchádzajúci mesiac a začíname preúčtovávať všetky benefity objednané vašimi zamestnancami. Všetko je hotové vždy do 15. dňa v mesiaci. Vyúčtovanie spolu s prehľadom čerpaných benefitov vám zašleme elektronicky k preplateniu. Pokiaľ zamestnanec rozpočet nevyužije vo vami stanovenom období, body exspirujú a vaša spoločnosť mu, samozrejme, tieto body nepreplatí. Nie je ale problém zariadiť predĺženie platnosti bodov. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam a zároveň doprajete zamestnancom komfort využiť svoj rozpočet ešte dva roky od predplatenia.

Nový mesiac

Väčšinou začiatkom každého nového mesiaca nám zašlete všetky zmeny, ktoré prebehli u vašich zamestnancov a týkajú sa cafeterie (nástupy, výstupy, zmeny úväzkov, atď.) Na základe pravidiel, ktoré sme si na začiatku stanovili, spravujeme všetky zmeny – otvoríme, alebo uzavrieme účty, pošleme príslušné kampane, nahráme do účtov virtuálne karty Benefit Plus, upravíme bodové nároky, atď.

Kdo šetrí, má vo firme Cafeteriu

Spravte vašim zamestnancom radosť a šetrite firemné náklady.
My zariadime všetko potrebné.