Zpět
Zpět
Zpět

Správa systému

 • Čo obnáša správa systému?

  Správa systému obnáša najmä pravidelnú aktualizáciu údajov o zamestnancoch, ktorá prebieha na základe podkladov od klienta. Raz za mesiac klient ukladá prostredníctvom aplikácie Benefit Plus tzv. zmenový report, podľa ktorého spravíme úpravy, aktivácie, či deaktivácie účtov.

 • Na koho sa môže HR obrátiť so svojimi otázkami?

  Každý náš klient má k dispozícii prideleného account managera, ktorý je jeho hlavnou kontaktnou osobou pre riešenie všetkých prípadných otázok.

 • Na koho sa môžu so svojimi otázkami obracať zamestnanci?

  Pre zamestnancov je k dispozícii telefonická a e-mailová podpora Zákaznického centra Benefit Plus, v pracovných dňoch od 8.30 do 17.00.

 • Do akej miery si môžeme systém upravovať sami?

  Môžeme zástupcovi klienta prideliť oprávnenie, vďaka ktorému môže editovať údaje o zamestnancoch, načítať, alebo odčítať body, či robiť drobné úpravy.