Zpět
Zpět
Zpět

Ako funguje Benefit Plus

Ušetriť firemné náklady, ale nešetriť na zamestnancoch je rozumná filozofia každej dobre fungujúcej firmy.

Ako pomôže Benefit Plus vašej firme ušetriť?

Podľa novely zákona o dani z príjmov Zákon č. 301/2019 Z. z. (§ 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenom r), schválenej ešte v roku 2019 (ale účinnej až od 1.1.2022), bude môcť zamestnávateľ poskytnúť nepeňažný príspevok zamestnancovi až do výšky 500 euro, ktorý nepodlieha zdaneniu a odvodom. Zamestnávateľ môže ušetriť na odvodoch 35,2 % hodnoty benefitu, zamestnanec ušetrí 30 %, čo predstavuje daňovo-odvodové zaťaženie benefitu a vyberie si voľnočasové benefity podľa vlastnej voľby.

Benefity pre sladší život

Spravte radosť svojim zamestnancom a šetrite náklady vašej firmy. My zariadime všetko potrebné.